V dalším období chce SMS VTS a P,z.s.:

  • pokračovat ve svém základním poslání koordinačního a poradenského centra
  • organizovat a pořádat odborné semináře,
  • spolupodílet se na pořádání konferencí a kongresů v oblasti jakosti, zdravotnictví
  • rozvíjet další spolupráci s odbornými organizacemi
  • podílet se na dalších projektech pro podporu vzdělávání v různých oblastech

V souladu s Dlouhodobým programem ČSVTS  přijatým na valné hromadě plánuje SMS VTS a P, z.s.:

  • v zájmu cíle omlazování členské základny – vytvářet týmy mladých k řešení a prezentaci aktuálních technických problémů
  • zlepšit informovanost o činnosti ČSVTS a aktuálně informovat o činnosti SMS VTS a P,z.s.  na webových stránkách
  • podporovat odborné vzdělávání občanů v seniorském věku pořádáním seminářů pro tyto občany