(dále jen SMS VTS a P) je samostatný dobrovolný občanský spolek nezávislých orgánů, vědeckotechnických organizací a poboček, otevřený všem odborníkům, tvůrčím pracovníkům a zájemcům o progresivní technické činnosti.

SMS VTS a P je samostatným právním subjektem s vlastními stanovami i hospodařením.

SMS VTS a P působí na území Severní Moravy a Slezska a jeho sídlem je Ostrava – Mariánské Hory, ul. Dr.Maye 6.

V rámci svého poslání podporuje činnost svých členů a vytváří podmínky pro uspokojování jejich zájmů, potřeb a požadavků.

Jednou z hlavních náplní činnosti SMS VTS a P je organizace dohodnutých společných akcí, a to jak vzdělávacích odborných akcí pro své členy i pro veřejnost, příprava a spolupodílení se na organizaci kongresů , konferencí a seminářů, tak i spolupráce s odbornými společnostmi a územními odbornými organizacemi, které sdružují odborníky v určitém regionu profesně nebo resortně.

Pro své členy poskytuje dohodnuté služby – ekonomické, právní, informační nebo organizační, zastupuje a hájí jejich společné zájmy vůči vnějším subjektům domácím i zahraničním a spravuje společně svěřený majetek.

SMS VTS a P působí jako samostatná nezávislá společnost a současně  člen celostátního  sdružení, a to Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) (www.csvts.cz) , který sídlí v Praze.

ČSVTS byl založen v roce 1990 po rozdělení Československé vědeckotechnické společnosti na dva národní svazy. Jeho aktivity mají dlouholetou tradici a jednotlivé společnosti byly postupně zakládány již v první polovině 19.století. ČSVTS pravidelně vydává svůj časopis „Zpravodaj ČS VTS“.