• koordinační a poradenské centrum pro členy SMS VTS a P, z.s.
 • pořádání odborných seminářů
   SMS VTS a P, z.s. pořádá každoročně řadu odborných akcí různého zaměření, samostatně i ve spolupráci s DTO CZ, s.r.o., a to jak semináře pro své členy o finančním hospodaření neziskových organizací, tak semináře v oblasti rozvoje lidských zdrojů, plánování jakosti nebo odborné semináře pro technické profese, zajišťuje pro firmy vzdělávání „na míru“ podle jejich požadavků.

Kurzy a semináře v oblastech:

 • Ekonomika a účetnictví neziskových organizací:
  • seminář Účetní závěrka nestátních neziskových organizací
  • seminář Neziskové organizace a postupy účtování
  • seminář Ekonomické minimum pro neekonomy
  • přednášky na kurzech Mzdové účetnictví
  • přednášky na kurzech Účetnictví a daně pro začínající účetní
  • přednášky na kurzech Správa majetku a provoz budov
 • Kvalita,  rozvoj lidských zdrojů, mažerské dovednosti
  • semináře – aktuálně o požadavcích na normy ČSN EN ISO
  • přednášky na kurzech Personalista a Personální minimum
  • seminář Řízení lidských zdrojů
  • semináře „měkkých dovedností“ – Konflikty a řešení sporů, Komunikace a vyjednávání, Motivace, Prezentační dovednosti, Time Management, Vedení lidí, Asertivita, Zvládání změn
  • On – line marketing, IT a komunikační technologie
  • kurz Projektové řízení, projektový manažer
 • spolupráce na pořádání odborných konferencí
  Společně s jinými firmami, zejména s DTO CZ, s.r.o. se podílí na pořádání konferencí, a to hlavně spolupráce na pořádání národní konference „Gerontologické dny Ostrava“ a mezinárodní konference „KVALITA – QUALITY“.
 • spolupráce s odbornými společnostmi – pravidelná setkání odborníků
  Spolu s Komisí pro technickou normalizaci pravidelně, minimálně dvakrát ročně, pořádá SMS VTS a P setkání odborníků v dané oblasti spojené se seminářem o novinkách v soustavě evropských norem, prezentací produktů v normalizační činnosti a s přednáškami o současných problémech.
 • činnost členských organizací – poboček SMS VTS a P
  Z členských organizací SMS VTS a P aktivně pracuje pobočka KAKI Ostrava spolupracující s fakultou strojní VŠB-TU Ostrava.
 • pořádání neformálních setkání a společných akcí členů SMS VTS a P

 Dne 19.ledna 2018 se uskutečnilo neformální setkání členů SMS VTS, z.s. v Ostravě. Setkání proběhlo v přátelském duchu a bylo završeno utkáním přítomných členů v bowlingu do pozdních hodin.